Några kända personer med anknytning till Älvkarleö.


Källa: Älvkarleby. En hembygdsbeskrivning av A.N. Zandén.

HEM TILL BRUKET

Olov Forsgren, som byggde bron.
Olov Sverkersson, Johan III:s sekreterare..
Johan Karl Garney, masmästare.
Byss-Kalle, vår mest kände spelman.
Olof Rudbeck d.y. skrev följande berättelse under sin resa år 1695.
Även Carl von Linné färdades, då han år 1732 anträdde sin lapska resa, genom våra trakter. I sin dagbok under resan, som på titelbladet bär inskriften "Iter Lapponicum 1732", och som utgivits i tryck först 1889 (andra uppl. 1913), har Linné antecknat följande om resan genom Älvkarleby:.
Sommaren 1849 gjorde H C Andersens en tre månader lång resa och beskriver vår bygd:
I ett av August Strindbergs verk, "Prosabitar från 1890-talet", finner vi i en längre uppsats med titeln "Svensk natur", följande kortfattade omnämnande av Älvkarleby .
HEM TILL BRUKET