PRODUKTER FRÅN ÄLVKARLEÖ BRUK


HEM TILL BRUKET

I Älvkarleö Bruk har genom åren tillverkats ett otal olika produkter. Fjädrar till fordon, såväl bilar, lastbilar som rälsburna fordon, var ett produktområde som var mycket stort i den växande industrialismen.
BLADFJÄDER TILL JÄRNVÄGSVAGN BUFFERTFJÄDRAR TILL JÄRnVÄGSVAGN

Den vänstra bilden visar bladfjädrar till en järnvägsvagn, och den högra bilden visar buffertfjädrar till en järnvägsvagn.


Även till jordbruksredskap tillverkades många olika detaljer.
FJÄDERHARVSPINNAR KULTIVATORFJÄDER  JORDHACKA

Den vänstra bilden visar blad till en fjäderharv och den mittre visar kultivatorblad.På den högra bilden visas en jordhacka.

I det man kallade manufakturavdelningen tillverkades många olika nyttossaker.
Till skogsbruksnäringen tillverkades handverktyg av många olika slag Här ser vi en sida ur en produktkatalog.
SKOGSVERKTYG


Här är en del andra fjädertyper som tillverkades.
TRYCKFJÄDER KONISKA FJÄDRAR
VRIDFJÄDER VRIDFJÄDER

Produkterna som tillverkades under Tamm & Östbergs ägarskap stämplades med denna järnstämpel.
JÄRNSTÄMPEL TAMM&ÖSTBERG


HEM TILL BRUKET