Älvkarleö bruk. Några bilder från omgivningarna


HEM TILL BRUKET

FLYGFOTOEn vy över bruket. Flygfoto från 1928. Fotograf hette Oskar Bladh.

BRO TILL AMBRICKAEn provisorisk bro byggdes från Asköudden till höger om Ambrickasundet. På denna bro cyklade byns ungdomar till Skogsvallen i Ambricka på dans. Man lyste sig med carbidlyktor. Bron togs dock i en vårflod.

SKVALET Vägen vid Älvkarleö bruk med bro ungefär vid den nuvarande verkstadens norra del. Denna vägsträcka kallades "Skvalet" för att man på bron kunde höra vattnet skvala. I bakgrunden en trösklada.

SVERIGES NORDLIGASTE BOKARSveriges nordligaste bokar finns enligt uppgift vid herrgården och Söderhällgården. Dessa planterades 1773 och har idag självsådda ättlingar över stora delar av bruket. Även vid Nygård finns stora bokar.

HAMMARVÄGEN De gamla parhusen vid Hammarvägen som revs för att ge plats för de röda parhusen som idag står efter Hammarvägen.

FYRBO Fyrbo. Fotot taget någon gång under 1920-talet. Byggdes på 1740-talet. Äppelträdet hade sötäpplen som barnen sålde till rallarna som byggde järnvägen. Sötäpplena kostade 10 öre och surkarten 5 öre.

FLOTTNINGSFÖRMANNENS HUS Denna byggnad vid Hålldammsbron var flottningsförmannens bostad. Här bodde Ögren och senare Rehlin. En tid var det matsal för flottare. Britt Strömberg bodde här som barn med sina föräldrar Joel och Anna Östlund. Till höger Hyttöfjärden omkring 1890 d.v.s före uppdämningen av älven för kraftverksbygget.

BRÄDDAVLOPP Ett bräddavlopp från kontorsdammen år 1900. Skibordet vid Fyrboforsen. Vägentill förvaltarens kolhus i Kolningen efter Lillbanan. Till höger brukskontoret (Bruksgården)

HÖLADOR I HÅLLDAMMEN Vid Hålldammen fanns hölador. Här drevs korna till och från vall i skogen.August Lundgren bodde i Rackarnäbben.

ÄLGEN STOLTA Johan Blad med älgen Stolta och hunden Jäger omkring år 1907. Stolta var med på ett travlopp och vann. Det stiftades efter detta en lag som sa att det var förbjudet att använda älgar som dragdjur. Vinstpokalen från detta travlopp lär ska finnas hos en familj på Västanån.

 RADHUS KLOCKGÄRDSVÄGEN Radhus på Klockgärdsvägen under byggnationen på 1950-talet.

 FLYGFOTO ÖVER KLOCKGÄRDSVÄGEN Ett flygfoto över Klockgärdsvägen och Bruksgatan från 1950-talet.


HEM TILL BRUKET

Här kommer några bilder från fin interiör i Herrgården. En del har bevarats, varav några riktigt fina kakelugnar


Dessutom några fina dörrar och väggmålningar.

HEM TILL BRUKET