FLER BILDER FRÅN ÄLVKARLEÖ BRUK


HEM TILL BRUKET

En tecknad bild på Klockstapeln. Bredvid är en bild av Sågdammen.
KLOCKSTAPELN SÅGDAMMEN

Och Gösta Bonnevier "Bonne" svingar slägghammaren bredvid Karl Malm som riktar järnvägsfjädrar.
GÖSTA BONNEVIER KARL MALM

Här nedan spetsar Nils Larsson buffertämnen och Bengt Ekström härdar buffertfjädrar.
NILS LARSSON BENGT EKSTRÖM

Och till sist den vänstra bilden från Bruksgatan år 1946 och den mittre som visar badhuset bakom verkstaden. Man badade i dammen. Den som började bada tidigast och höll ut längst på säsongen var David Siljeholm.
Den högra bilden visar det smalspåriga loket (spårvidd 702mm) som gick under namnet Lill-futten eller Kaffebrännarn och som numera finns på järnvägsmuseet i Gävle där också bilden är tagen.
BRUKSGATAN BADPLATS LILL-FUTTEN

HEM TILL BRUKET