På denna sida har samlats en del tidigare material om Älvkarleö bruk som PDF-filer, fritt för var och en att ladda ner, spara och skriva ut.


HEM TILL BRUKET

Erik Liljedahl skrev 1931 Älvkarleö bruks historia på uppdrag av sin arbetsgivare Stora Kopparbergs Bergslags AB. "Bergslaget", som var dåtida ägare till Älvkarleö bruk.
Liljedahls uppsats, som fanns kopierad i ganska dålig och svårlästa exemplar, skrevs om av Gunnar Ericsson för lästydligheten skull och föreligger här som 3 PDF-filer.

LILJEDAHL 1931
BILAGOR
KARTOR


Nykterhetsrörelsen var stark, kanske som starkast i början av förra seklet. Flera nykterhetsloger fanns på bruket. Protokollsboken för "Ungdomsklubben inom Templet 435 Elfkarlen", för åren i början av 1900-talet, har skrivits av 1996 och finns här som PDF-fil. Här förekommer många kända Älvkarleöprofiler.

UNGDOMSKLUBBEN


Acrobat Reader är en gratis programvara som du kan hämta här - klicka på ikonen nedan.

Du kan antingen använda den som hjälpapplikation i din webbläsare (då kommer dokumentet upp direkt när du klicka på det), eller spara Acrobatdokumenten på din hårdisk och läsa dem med hjälp av Acrobatläsaren.


HEM TILL BRUKET