LANFORSENS KRAFTVERK

TILLBAKA TILL BRUKET

KRAFTVERKETLanforsen historia går mycket långt tillbaka i tiden. Redan på 1500-talet finns Lanforsen omtalad i samband med laxfiske. Tvister om fiskerättigheterna har även förekommit här. Ännu in på 1920-talet bedrevs dock fiske med laxfiskeryssjor från bryggor.
En mycket långvarig process föregick tillståndet att bygga ut fallet.
William Olssson och Louis Fraenckel hade som provision erhållit Lanforsen för att man förmedlade Stora Kopparbergs köp av Söderfors bruk inklusive Älvkarleö bruk. Kontraktet är från 1908 och redan samma dag som kontraktet undertecknades överlät herrarna Olsson och Fraenckel Lanforsen till Sandvikens järnverk för en och en halv miljon kronor. En rättslig strid mellan Sandvikens järnverk och Kunglig Maj:t, som gjorde anspråk på själva forsen, följde. En dom avkunnades 1914 som gav Sandvikens järnverk rättigheterna. Domen överklagades och ärendet gick ända upp i Högsta domstolen med samma utslag.
Först 1919 kunde arbetena starta men redan följande år blev bygget åter stoppat på grund av en byggnadslockout. På våren 1926 påskyndades arbetena i och med att Stockholms stad gick in som delägare. 1930 var äntligen kraftverket färdigt. Arbetena hade letts av Gustav Berggren, Untrans byggmästare.
Vid starten fanns endast två aggregat, men redan året efter kopplades ännu ett aggregat in. Det fjärde och sista togs i drift 1948.

TJÄNSTEBOSTÄDER Den välbevarade miljön med tillhörande bostadshus som uppfördes under 1920-talet i den för tiden så typiska stil som nämndes 20-talsklassicism. Arkitekt var Erik Hahr. I kraftverksbygget har även Gustaf de Frumerie medverkat.
Bostadshusen har faluröd lockpanel och valmat tegeltak. Kraftverksinteriören är välbevarad.


Här följer en rad bilder som visar lite av kraftverksbygget som varade under 11 år.
TILLBAKA TILL BRUKET