KARTA ÖVER ÄLVKARLEÖ BRUK ÅR 1697.


HEM TILL BRUKET

Denna karta visar bruket år 1697 d.v.s. ca 40 år efter att Clas Depken fått sina privilegier och börjat att bygga Älvkarleö bruk.
Redan var herrgården, förvaltarbostaden, masugnen, övre och nedre hammaren, brukets och Fabian Wredes sågkvarn och dessutom en mjölkvarn byggda.

KARTA 1697

KARTA FRÅN 1697


Detta är en karta över Älvkarleö Bruk år 1697.
Det finns 3 äldre kartor från Älvkarleö bruk, förutom denna en från 1789 och en från 1879.

HEM TILL BRUKET