BILDER FRÅN ÄLVKARLEÖ BRUK


HEM TILL BRUKET

Bilderna som visas på denna sida är från tidigare delen av 1900-talet.
FLYGFOTO FLYGFOTO
Här syns bruket från luften. Den ena bilden visar brukskontoret och den andra en vy norrut.

KVARNEN TVÄTTSTUGAN
Bilden till vänster visar kvarnen. Fotot är taget nedströms kvarnen och visar den kanal som idag är igenfylld och ersatt av rörkulvert.
Den högra bilden visar tvättstugebyggnaden vid gamla skolan. Den visar skolstäderskor på 1920-1930talet, fr.v. Carolina Gruvman, Amanda Ekström, Beda Wedlund och Matilda Thunman född 1856. De två sistnämnda var skolstäderskor, de andra två hjälpte till vid storstädningar.

Här kommer några trotjänare som många gamla bruksingar kommer ihåg och känner igen. Brukets lastbil och det lilla loket Lillfutten som byggdes redan år 1873 av Henry Hughes verkstäder i England och köptes till Älvkarleö Bruk 1876 Lillfutten finns idag att se på Järnvägsmuseum i Gävle.
BRUKETS LASTBIL LILL-FUTTEN
Vid järnvägsstationen var det alltid liv och rörelse när tågen kom. Bilden till höger visar en av spettluckorna förmodligen den vid Norgevägen.
STATIONEN SPETTLUCKA

Här kommer en lång rad andra trotjänare.......
Adrian Strömberg, Lilly Malm och Erik Malm t.ex
ADRIAN STRÖMBERG LILLY MALM ERIK MALM
Och så har vi David Siljeholm, Gösta Tångfelt och Gunnar Nordström.
DAVID SILJEHOLM GÖSTA TÅNGFELT GUNNAR NORDSTRÖM
Och här kommer Johan Henrik "Lång-Frisken" Frisk, i mitten samme "Lång-Frisken" tillsammans med Bertil Pettersson skjutande vagnen och till höger Otto Alfred Nordström.
LÅNGFRISKEN OCH MALM OTTO ALFRED NORDSTRÖM
Här ser vi Linnea Jansson och Linneas moster i Norrgården omkring år 1915 och husen vid Näbben som ursprungligen var byggda i Hyttön och flyttats till Näbben. Vid Näbben bodde August Lundgren. Husen vid Rackarnäbben var på senare tid fritidsbostäder men revs på 1980-talet. Där finns fortfarande en del fruktträd och odlade blommor.
NORRGÅRDEN RACKARNÄBBEN
HEM TILL BRUKET